Dự đoán kết quả xổ số miền bắc ngày 03-05-2023 – Soi cầu MB

bacninh-03-05

Dự đoán xổ số miền bắc ngày 03-05-2023 – Soi cầu xổ số miền bắc

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 240 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 241 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 27

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 291 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 298 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 28 với 15 lần xuất hiện

 • 28 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 16 với 39 lần xuất hiện

 • 16 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 04 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 54 không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 59 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 49 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 33 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 36 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 72 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 16 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 17 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 75

Dự đoán KQXS miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 8 với 35 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 32 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 17, 87

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2, 0 với 46 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 47 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 20, 00

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 43, 33 với 0 lần xuất hiện

 • 33 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 96 với 11 lần xuất hiện

 • 96 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

bacninh-03-05

Riêng kết quả xổ số Bắc Ninh

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bắc Ninh ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 245 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 258 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 06

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 326 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 287 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 19

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 61, 27 với 17 lần xuất hiện

 • 61 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 27 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 13 với 43 lần xuất hiện

 • 13 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bắc Ninh

 • 65 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 08 đã 10 kỳ không xuất hiện
 • 18 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 78 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ
 • 40 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 70 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 43 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 93 đã 8 kỳ không xuất hiện
 • 64 không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 34 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 07 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 51 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 31 đã 15 kỳ không xuất hiện

Dự đoán kết quả xổ số Bắc Ninh ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3, 8 với 33 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 32 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 85

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 50 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 50 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 79

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 65 với 0 lần xuất hiện

 • 65 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 39, 74, 79 với 9 lần xuất hiện

 • 74 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 79 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 39 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bắc Ninh ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1, 0 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 30, 01, 00

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 14 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 16 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of