Dự đoán kết quả xổ số miền bắc ngày 16-04-2023 – Soi cầu XSMB

thaibinh-16-04-2023

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 35 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 33 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 67

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2, 7 với 44 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 46 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25, 75

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 99, 33, 43 với 0 lần xuất hiện

 • 99 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 33 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 44, 96 với 10 lần xuất hiện

 • 96 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 44 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 6 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02, 06

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 17 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4, 5 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 64, 65

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 231 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 238 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 21

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 297 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 309 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 76, 28 với 14 lần xuất hiện

 • 76 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 28 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 34, 16 với 42 lần xuất hiện

 • 34 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 16 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 48 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 06 đã 8 kỳ không xuất hiện
 • 76 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 47 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 37 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 25 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ
 • 94 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 24 đã 8 kỳ không xuất hiện

thaibinh-16-04-2023

Riêng kết quả xổ số Thái Bình

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Thái Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 15 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 17 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65

Dự đoán XSTB ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 7 với 31 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 33 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 51 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 50 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 22 với 0 lần xuất hiện

 • 22 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 21 với 9 lần xuất hiện

 • 21 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Thái Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 235 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 253 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 87

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9 với 301 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 301 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 93

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 86 với 14 lần xuất hiện

 • 86 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 63 với 43 lần xuất hiện

 • 63 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Thái Bình

 • 84 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 25 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 15 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 05 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 76 đã 19 kỳ không xuất hiện
 • 38 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 81 đã 14 kỳ không xuất hiện
 • 51 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of