Dự đoán kết quả xổ số miền bắc ngày 22-08-2023 – Dự đoán xổ số miền bắc

quangninh-22-08

Soi cầu MB ngày 22-08-2023 – Soi cầu XSMB

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 240 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 246 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 290 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2 với 301 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 10, 11 với 15 lần xuất hiện

 • 11 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 10 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 08 với 42 lần xuất hiện

 • 08 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 10 đã không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 50 đã không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 07 đã 11 kỳ không xuất hiện
 • 66 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 94 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 81 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 41 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây

Dự đoán xổ số miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 25 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 3 với 34 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 53 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 46 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 67

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 77 với 0 lần xuất hiện

 • 77 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 87 với 9 lần xuất hiện

 • 87 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44, 04

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 6 với 15 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 16 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 61

quangninh-22-08

Riêng kết quả xổ số Quảng Ninh

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Ninh ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 253 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 5 với 237 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 288 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 309 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 00

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 87 với 12 lần xuất hiện

 • 87 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 30 với 40 lần xuất hiện

 • 30 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Ninh

 • 34 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 10 đã không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 12 không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 91 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 93 xuất hiện gần nhất cách đây 11 kỳ

Dự đoán xổ số Quảng Ninh ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 27 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 3 với 30 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 48 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 60 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 30

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 16, 24, 43, 93, 17, 18, 32, 12 với 1 lần xuất hiện

 • 24 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 93 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 18 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 12 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 32 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 17 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 16 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 38 với 9 lần xuất hiện

 • 38 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Ninh ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 5 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 14 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1, 3 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 33

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of