Dự đoán kết quả xổ số miền nam ngày 08-09-2023 – Dự đoán KQXS miền nam: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,…

miennam-08-09

Soi cầu xổ số miền nam ngày 08-09-2023 – Soi cầu miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Trà Vinh

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Trà Vinh ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 84

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 13 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 11 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 50

Dự đoán KQXS Trà Vinh ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 2, 8, 9 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 6, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 16, 10, 23, 26, 20, 83, 86, 80, 93, 96, 90

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38, 08

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Trà Vinh ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 74 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 82 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 22

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 105 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 104 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 43

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 11, 07, 24, 84 với 4 lần xuất hiện

 • 24 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 84 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 11 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 07 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 45 với 15 lần xuất hiện

 • 45 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Trà Vinh

 • 05 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 84 đã 30 kỳ không xuất hiện
 • 17 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 36 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 16 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 01 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 29 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 62 đã 12 kỳ không xuất hiện

miennam-08-09

Dự đoán kết quả xổ số Vĩnh Long

Dự đoán xổ số Vĩnh Long ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 5, 8 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 17, 57, 87

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 26

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Vĩnh Long ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 77 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 5 với 77 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 113 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 113 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 66

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 20, 95, 80, 71 với 3 lần xuất hiện

 • 95 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 80 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 20 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 71 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 96 với 19 lần xuất hiện

 • 96 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Vĩnh Long

 • 71 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 99 đã 28 kỳ không xuất hiện
 • 67 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 55 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 70 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 50 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 18 xuất hiện gần nhất cách đây 22 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Vĩnh Long ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 88, 08

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 11 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61

Dự đoán kết quả xổ số Bình Dương

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Dương ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 06

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 30

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Dương ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 76 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 77 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 46

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 110 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1, 3 với 106 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 81, 83

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 48 với 3 lần xuất hiện

 • 48 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 82 với 17 lần xuất hiện

 • 82 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Dương

 • 78 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 04 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 94 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 46 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 76 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 57 đã không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 85 không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 35 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 99 đã 14 kỳ không xuất hiện

Dự đoán kết quả xổ số Bình Dương ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 90

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4, 7 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44, 47

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of