Dự đoán kết quả xổ số miền nam ngày 16-02-2024 – Soi cầu MN: Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh,…

miennam-16-02

Soi cầu xổ số miền nam ngày 16-02-2024 – Dự đoán XSMN

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Bình Dương

Dự đoán KQXS Bình Dương ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8, 9 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 98, 99

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 17 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1, 3, 4 với 12 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71, 73, 74

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Dương ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 156 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 155 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 199 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 204 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 73

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 02, 98 với 10 lần xuất hiện

 • 98 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 02 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 08 với 28 lần xuất hiện

 • 08 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Dương

 • 98 đã 32 kỳ không xuất hiện
 • 17 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 65 đã không xuất hiện trong 32 kỳ gần đây
 • 04 không xuất hiện trong 37 kỳ gần đây
 • 44 không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 74 đã không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 99 xuất hiện gần nhất cách đây 37 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Dương ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 04

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6, 9 với 15 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 60, 90

miennam-16-02

Dự đoán kết quả xổ số Vĩnh Long

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Vĩnh Long ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 4 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 40

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 15 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 12 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 67

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Vĩnh Long ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 159 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 5 với 153 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 216 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 202 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 64

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 20 với 8 lần xuất hiện

 • 20 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 96 với 33 lần xuất hiện

 • 96 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Vĩnh Long

 • 49 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 99 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 87 đã 10 kỳ không xuất hiện
 • 40 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 51 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 31 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 05 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 15 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 25 đã 11 kỳ không xuất hiện
 • 35 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 75 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 76 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 66 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 88 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 08 xuất hiện gần nhất cách đây 11 kỳ

Dự đoán kết quả xổ số Vĩnh Long ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 17 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 26

Dự đoán kết quả xổ số Trà Vinh

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Trà Vinh ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 7 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 19 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6, 0 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 56, 50

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Trà Vinh ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 154 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 157 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 29

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 204 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8 với 209 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 58

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 07 với 6 lần xuất hiện

 • 07 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 53 với 29 lần xuất hiện

 • 53 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Trà Vinh

 • 71 không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 49 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 23 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 27 đã không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 07 xuất hiện gần nhất cách đây 29 kỳ

Dự đoán kết quả xổ số Trà Vinh ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 26

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8, 0 với 14 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 88, 08

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of