Dự đoán kết quả xổ số miền nam ngày 21-10-2023 – Dự đoán KQXS miền nam: Bình Phước, TP.HCM, Long An, Hậu Giang,…

miennam-21-10

Soi cầu XSMN ngày 21-10-2023 – Soi cầu MN

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 2, 4, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61, 62, 64, 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 11 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Phước ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 17

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Phước ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 77 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 72 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 101 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 104 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 24, 96 với 2 lần xuất hiện

 • 24 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 96 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 79 với 17 lần xuất hiện

 • 79 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Phước

 • 24 đã 23 kỳ không xuất hiện
 • 84 đã không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 07 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 67 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 46 đã 20 kỳ không xuất hiện

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 7 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37, 77

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 76 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 77 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9 với 104 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 95

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 43 với 3 lần xuất hiện

 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 14, 99, 38 với 16 lần xuất hiện

 • 14 với 5 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 99 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 38 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan TP.HCM

 • 87 đã 20 kỳ không xuất hiện
 • 63 xuất hiện gần nhất cách đây 18 kỳ
 • 95 không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 78 đã 19 kỳ không xuất hiện
 • 66 đã không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 36 xuất hiện gần nhất cách đây 23 kỳ

Dự đoán xổ số TP.HCM ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 76

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1, 2, 4 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 51, 52, 54

miennam-21-10

Dự đoán kết quả xổ số Long An

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Long An ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 6 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 7 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12, 17, 62, 67

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 12 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 28

Dự đoán xổ số Long An ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6, 7, 9 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1, 6 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61, 66, 71, 76, 91, 96

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Long An ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 71 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 81 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 108 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 98 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 53

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 79 với 2 lần xuất hiện

 • 79 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 72, 56, 04, 06 với 15 lần xuất hiện

 • 56 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 06 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 04 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 72 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Long An

 • 27 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 41 không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 38 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 79 đã 30 kỳ không xuất hiện
 • 45 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 78 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 81 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 99 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 105 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 72, 36 với 3 lần xuất hiện

 • 72 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 36 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 75, 56 với 17 lần xuất hiện

 • 56 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 75 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hậu Giang

 • 86 đã 22 kỳ không xuất hiện
 • 26 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 21 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 61 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 18 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 63 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 30 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 82 đã 20 kỳ không xuất hiện

Dự đoán KQXS Hậu Giang ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 8 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 40, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 63

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hậu Giang ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 0 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 64

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 03

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of