Dự đoán KQXS miền bắc ngày 07-05-2023 – Dự đoán kết quả xổ số miền bắc

thaibinh-07-05-2023

Dự đoán XS miền bắc ngày 07-05-2023 – Dự đoán XSMB

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán XSMB ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 35 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 32 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 87

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 45 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 48 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 57, 32, 33, 43 với 0 lần xuất hiện

 • 32 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 33 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 57 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 96 với 10 lần xuất hiện

 • 96 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 16 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 17 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 75

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 246 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 244 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 27

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 289 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 297 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 28 với 17 lần xuất hiện

 • 28 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 16 với 39 lần xuất hiện

 • 16 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 17 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 33 đã 18 kỳ không xuất hiện
 • 09 xuất hiện gần nhất cách đây 11 kỳ
 • 79 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ
 • 99 đã 8 kỳ không xuất hiện
 • 95 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 85 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 75 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 15 đã 11 kỳ không xuất hiện

thaibinh-07-05-2023

Riêng kết quả xổ số Thái Bình

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán xổ số Thái Bình ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 7 với 33 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 33 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49, 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 50 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 50 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 95, 27, 30, 22, 32, 44, 86, 46, 99, 71 với 1 lần xuất hiện

 • 27 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 46 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 86 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 95 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 99 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 30 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 22 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 32 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 44 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 71 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 21 với 9 lần xuất hiện

 • 21 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Thái Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 8 với 240 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 248 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37, 87

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 295 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 305 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 93

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 75, 86 với 16 lần xuất hiện

 • 86 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 75 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 63 với 44 lần xuất hiện

 • 63 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Thái Bình

 • 29 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 49 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 59 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 05 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 55 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 75 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 81 đã 17 kỳ không xuất hiện
 • 94 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 18 đã 8 kỳ không xuất hiện
 • 32 đã 8 kỳ không xuất hiện

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Thái Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 15 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 16 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 45

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of