Dự đoán KQXS miền nam ngày 09-05-2023 – Soi cầu miền nam: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,…

miennam-09-05

Dự đoán kết quả xổ số miền nam ngày 09-05-2023 – Dự đoán xổ số miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Bạc Liêu

Dự đoán xổ số Bạc Liêu ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 8, 9 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 30, 80, 90

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 6 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4, 6 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14, 16, 64, 66

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bạc Liêu ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 77 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 80 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 105 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 101 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 44 với 2 lần xuất hiện

 • 44 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 56 với 17 lần xuất hiện

 • 56 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bạc Liêu

 • 59 không xuất hiện trong 30 kỳ gần đây
 • 83 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 12 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 44 đã 32 kỳ không xuất hiện
 • 75 đã 18 kỳ không xuất hiện
 • 25 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bạc Liêu ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 9 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74, 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3, 5 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 33, 35

miennam-09-05

Dự đoán kết quả xổ số Bến Tre

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bến Tre ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 71 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 72 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 48

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 107 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6 với 99 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 56

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 00 với 1 lần xuất hiện

 • 00 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 54, 55 với 17 lần xuất hiện

 • 55 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 54 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bến Tre

 • 77 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 93 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 79 đã 17 kỳ không xuất hiện
 • 01 không xuất hiện trong 24 kỳ gần đây
 • 85 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 58 không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây

Dự đoán xổ số Bến Tre ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 7 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bến Tre ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 0 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 98

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2, 5, 6 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 22, 25, 26

Dự đoán kết quả xổ số Vũng Tàu

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Vũng Tàu ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 80 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 74 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 90

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 103 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 114 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 70, 96 với 3 lần xuất hiện

 • 96 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 70 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 25 với 18 lần xuất hiện

 • 25 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Vũng Tàu

 • 47 đã không xuất hiện trong 24 kỳ gần đây
 • 52 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 02 xuất hiện gần nhất cách đây 25 kỳ
 • 59 xuất hiện gần nhất cách đây 21 kỳ
 • 29 đã không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Vũng Tàu ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 5 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 47, 57

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 75

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Vũng Tàu ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4, 8, 9 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44, 48, 49

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of