Dự đoán KQXS miền nam ngày 12-09-2023 – Dự đoán xổ số miền nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,…

miennam-12-09

Soi cầu miền nam ngày 12-09-2023 – Soi cầu xổ số miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Bến Tre

Dự đoán xổ số Bến Tre ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3, 9 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 3 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 33, 91, 93

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2, 5 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52, 55

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bến Tre ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 77 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 82 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 114 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 112 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 56

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 75 với 2 lần xuất hiện

 • 75 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 66 với 18 lần xuất hiện

 • 66 với 5 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bến Tre

 • 59 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 08 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 62 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 75 đã không xuất hiện trong 29 kỳ gần đây
 • 90 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 80 đã không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 20 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bến Tre ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3, 9 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 91

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2, 6 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62, 66

miennam-12-09

Dự đoán kết quả xổ số Vũng Tàu

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Vũng Tàu ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 36

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Vũng Tàu ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 80 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 3, 6 với 79 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 91, 93, 96

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 101 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 109 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 08

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 43, 96 với 3 lần xuất hiện

 • 96 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 25 với 20 lần xuất hiện

 • 25 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Vũng Tàu

 • 37 không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 87 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 92 đã không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 15 không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 55 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 68 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây

Dự đoán KQXS Vũng Tàu ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49, 40

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 78

Dự đoán kết quả xổ số Bạc Liêu

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bạc Liêu ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 80 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 78 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 8 với 104 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3, 8 với 99 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 83, 88

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 12 với 3 lần xuất hiện

 • 12 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 93, 96 với 16 lần xuất hiện

 • 93 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 96 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bạc Liêu

 • 35 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 49 đã 22 kỳ không xuất hiện
 • 53 đã không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 43 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 47 xuất hiện gần nhất cách đây 24 kỳ
 • 37 không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Bạc Liêu ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 8 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 34, 30, 84, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1, 7 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 11, 17

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bạc Liêu ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 3, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1, 6, 9, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 11, 16, 19, 10, 31, 36, 39, 30, 61, 66, 69, 60

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 83

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of