Dự đoán KQXS miền trung ngày 13-04-2023 – Soi cầu XSMT: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,…

mientrung-13-04-2023

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải đặc biệt KQXS Quảng Bình ngày 13-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 8 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74, 78

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6, 0 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65, 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải tám KQXS Quảng Bình ngày 13-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 2, 4, 6, 7 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 11, 12, 14, 16, 17

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 95

Dự đoán 2 chữ số cuối của tất cả các giải KQXS Quảng Bình ngày 13-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 74 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 74 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 104 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 122 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 11, 79 với 3 lần xuất hiện

 • 11 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 79 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 02 với 19 lần xuất hiện

 • 02 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

mientrung-13-04-2023

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải tám KQXS Bình Định ngày 13-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 51

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6, 7, 9, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 16, 17, 19, 10

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải đặc biệt KQXS Bình Định ngày 13-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65, 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 87

Dự đoán 2 chữ số cuối của tất cả các giải KQXS Bình Định ngày 13-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 68 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 77 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 104 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 113 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 39

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 64, 47, 75, 76 với 3 lần xuất hiện

 • 64 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 75 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 76 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 89 với 17 lần xuất hiện

 • 89 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Trị

Dự đoán 2 chữ số cuối của tất cả các giải KQXS Quảng Trị ngày 13-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 75 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 86 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 103 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 102 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 63

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 12, 35, 23, 04, 25 với 5 lần xuất hiện

 • 12 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 23 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 04 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 25 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 35 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 66 với 20 lần xuất hiện

 • 66 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải đặc biệt KQXS Quảng Trị ngày 13-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 77

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải tám KQXS Quảng Trị ngày 13-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 0 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 88, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5, 7 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59, 79

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of