Dự đoán KQXS miền trung ngày 19-10-2023 – Soi cầu MT: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,…

mientrung-19-10

Soi cầu xổ số miền trung ngày 19-10-2023 – Soi cầu miền trung

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Trị

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Trị ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 9 với 79 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 72 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 98

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 101 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 98 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 90, 98 với 3 lần xuất hiện

 • 90 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 98 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 41 với 16 lần xuất hiện

 • 41 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Trị

 • 38 xuất hiện gần nhất cách đây 22 kỳ
 • 98 đã 30 kỳ không xuất hiện
 • 17 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 79 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 39 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 36 đã 20 kỳ không xuất hiện

Dự đoán XSQT ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 8 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 88

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 7, 9 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32, 72, 92

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Trị ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 0 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 87

mientrung-19-10

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định

Dự đoán xổ số Bình Định ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 99, 09

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 77 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 78 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 91

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5, 0 với 99 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 104 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 50, 00

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 47 với 1 lần xuất hiện

 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 34 với 17 lần xuất hiện

 • 34 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Định

 • 47 không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 16 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 03 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 63 xuất hiện gần nhất cách đây 22 kỳ
 • 95 đã không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 44 đã 22 kỳ không xuất hiện
 • 14 xuất hiện gần nhất cách đây 22 kỳ
 • 38 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 72 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14, 16

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 0 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 23, 20

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 59 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 74 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 29

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 109 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2, 8 với 101 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32, 38

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là với 4 lần xuất hiện

 • 29 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 69 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 79 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 21 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 25 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 38 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 27 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 74 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 54 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 45 với 17 lần xuất hiện

 • 45 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Bình

 • 69 không xuất hiện trong 28 kỳ gần đây
 • 29 không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 54 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 21 không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 71 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 20 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 03 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 3, 6, 7, 9 với 4 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 21, 31, 61, 71, 91

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1, 8 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 4, 7, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 14, 17, 10, 83, 84, 87, 80

Dự đoán xổ số Quảng Bình ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 2, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 4 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 22, 24, 02, 04

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 11 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of