Dự đoán xổ số miền bắc ngày 16-10-2023 – Soi cầu MB

hanoi-16-10

Dự đoán xổ số MB ngày 16-10-2023 – Dự đoán XSMB

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán xổ số miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 30 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 33 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 06

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 52 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 46 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 69

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 73, 17, 82 với 1 lần xuất hiện

 • 73 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 82 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 17 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 79, 68 với 9 lần xuất hiện

 • 68 với 5 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 79 với 5 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 248 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 251 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 45

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 289 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2 với 301 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 85, 58 với 17 lần xuất hiện

 • 58 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 85 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 80 với 38 lần xuất hiện

 • 80 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 07 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ
 • 15 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 85 đã 18 kỳ không xuất hiện
 • 36 đã 11 kỳ không xuất hiện
 • 16 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ
 • 41 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 91 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 94

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 13 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 28

hanoi-16-10

Riêng kết quả xổ số Hà Nội

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hà Nội ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 48

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 13 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2, 4, 5 với 12 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 72, 74, 75

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hà Nội ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2, 4 với 253 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 5 với 254 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25, 45

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 290 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2 với 306 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 13, 45 với 15 lần xuất hiện

 • 45 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 13 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 34 với 44 lần xuất hiện

 • 34 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hà Nội

 • 15 đã 11 kỳ không xuất hiện
 • 55 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 85 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 95 đã 10 kỳ không xuất hiện
 • 08 đã không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 18 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 49 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 13 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây

Dự đoán XSHN ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 30 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 36 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 07

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 53 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 48 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 90, 37, 33, 43, 94, 24, 45, 11, 77 với 1 lần xuất hiện

 • 33 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 37 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 77 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 94 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 24 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 45 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 11 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 90 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 63, 25, 65 với 9 lần xuất hiện

 • 65 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 25 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 63 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of