Dự đoán xổ số miền bắc ngày 19-04-2023 – Dự đoán XSMB

bacninh-19-04

Soi cầu XSMB ngày 19-04-2023 – Soi cầu miền bắc

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 4 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 17 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 4 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61, 64

Dự đoán XSMB ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 35 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 34 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 17

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2, 0 với 45 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 46 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24, 04

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 99, 33, 14, 43 với 0 lần xuất hiện

 • 99 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 14 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 33 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 44 với 11 lần xuất hiện

 • 44 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 235 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 240 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 21

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 294 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 310 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 76, 28 với 15 lần xuất hiện

 • 28 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 76 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 34 với 44 lần xuất hiện

 • 34 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 45 không xuất hiện trong 7 kỳ gần đây
 • 85 không xuất hiện trong 7 kỳ gần đây
 • 47 xuất hiện gần nhất cách đây 11 kỳ
 • 87 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 90 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 73 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 93 đã không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 36 không xuất hiện trong 7 kỳ gần đây
 • 06 đã 11 kỳ không xuất hiện
 • 94 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 64 đã 7 kỳ không xuất hiện
 • 52 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 71 đã không xuất hiện trong 7 kỳ gần đây
 • 31 đã không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây

bacninh-19-04

Riêng kết quả xổ số Bắc Ninh

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bắc Ninh ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 0 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 30

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 14 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 16 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Dự đoán XSBN ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 33 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 5 với 34 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 85

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 51 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 49 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 79

Giải bảy xuất hiện ít nhất là với 1 lần xuất hiện

 • 38 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 58 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 88 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 65 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 95 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 34 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 86 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 52 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 63 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 13 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 89 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 79, 74, 39 với 9 lần xuất hiện

 • 74 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 79 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 39 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bắc Ninh ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 246 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 255 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 07

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 319 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 290 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 19

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 27 với 17 lần xuất hiện

 • 27 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 13, 79 với 41 lần xuất hiện

 • 13 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 79 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bắc Ninh

 • 45 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 36 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 06 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 08 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 48 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 88 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 07 đã 11 kỳ không xuất hiện
 • 40 đã không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 31 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 84 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 43 đã 11 kỳ không xuất hiện

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of