Dự đoán xổ số miền bắc ngày 25-02-2024 – Dự đoán XSMB

thaibinh-25-02

Dự đoán KQXS miền bắc ngày 25-02-2024 – Dự đoán kết quả xổ số miền bắc

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán xổ số miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 29 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 29 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 76

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 54 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 52 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 63

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 46, 47, 80 với 0 lần xuất hiện

 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 46 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 80 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 44 với 10 lần xuất hiện

 • 44 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 244 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 253 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 00

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 309 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 với 291 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 11

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 22 với 15 lần xuất hiện

 • 22 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 90 với 38 lần xuất hiện

 • 90 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 74 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 17 đã 14 kỳ không xuất hiện
 • 27 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 71 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 63 đã không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 23 đã không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 86 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 46 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 92

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 15 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 6, 0 với 12 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71, 76, 70

thaibinh-25-02

Riêng kết quả xổ số Thái Bình

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán XSTB ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 29 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 31 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 88

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 47 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 47 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 23

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 81 với 0 lần xuất hiện

 • 81 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 57, 50, 96 với 9 lần xuất hiện

 • 96 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 50 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 57 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Thái Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 244 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 5 với 247 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 85

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 297 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 301 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 43

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 30 với 17 lần xuất hiện

 • 30 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 20 với 40 lần xuất hiện

 • 20 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Thái Bình

 • 23 đã 11 kỳ không xuất hiện
 • 63 đã 8 kỳ không xuất hiện
 • 73 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 39 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 80 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 60 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 40 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 30 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 22 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 72 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 55 không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 06 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Thái Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 4 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 15 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8 với 16 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 48

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of