Dự đoán xổ số miền trung ngày 14-09-2023 – Dự đoán kết quả xổ số miền trung: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,…

mientrung-14-09

Soi cầu miền trung ngày 14-09-2023 – Dự đoán XSMT

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Trị

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Trị ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 2, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14, 24, 64

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7, 8 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 11 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 77, 87

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Trị ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 73 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 79 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 106 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 99 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 67

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 90 với 2 lần xuất hiện

 • 90 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 66 với 18 lần xuất hiện

 • 66 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Trị

 • 35 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 45 không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 14 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 98 không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 90 không xuất hiện trong 40 kỳ gần đây

Dự đoán XSQT ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 8 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8, 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 10, 88, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 7 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2, 7 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32, 37, 72, 77

mientrung-14-09

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 80 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 77 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 97

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 99 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 109 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 47 với 2 lần xuất hiện

 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 96 với 18 lần xuất hiện

 • 96 với 5 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Định

 • 38 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 63 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 29 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 97 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 47 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 44 đã 17 kỳ không xuất hiện
 • 14 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 95 không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây

Dự đoán KQXS Bình Định ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 5 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44, 54

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 23

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 62 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 69 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 29

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 106 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 100 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 21, 69, 25, 27, 28, 38, 29 với 4 lần xuất hiện

 • 21 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 25 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 29 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 69 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 28 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 38 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 27 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 45 với 18 lần xuất hiện

 • 45 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Bình

 • 62 không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 05 đã 21 kỳ không xuất hiện
 • 74 đã không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 44 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 28 xuất hiện gần nhất cách đây 20 kỳ
 • 69 đã không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 21 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1, 8, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 5 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 15, 83, 85, 03, 05

Dự đoán xổ số Quảng Bình ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 4 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02, 04

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of