Dự đoán xổ số miền trung ngày 28-09-2023 – Dự đoán kết quả xổ số miền trung: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,…

mientrung-28-09

Soi cầu miền trung ngày 28-09-2023 – Soi cầu xổ số miền trung

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 64 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 73 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 29

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 8 với 103 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8 với 99 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38, 88

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 21, 69, 63, 54, 25, 38, 29 với 4 lần xuất hiện

 • 63 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 25 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 21 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 54 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 29 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 69 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 38 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 45 với 18 lần xuất hiện

 • 45 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Bình

 • 69 đã 25 kỳ không xuất hiện
 • 05 đã không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 44 xuất hiện gần nhất cách đây 20 kỳ
 • 17 xuất hiện gần nhất cách đây 18 kỳ
 • 21 đã 19 kỳ không xuất hiện

Dự đoán xổ số Quảng Bình ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2, 4 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02, 04

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8, 9 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38, 39

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 4, 5, 6, 7, 9 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 41, 51, 61, 71, 91

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1, 8, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 10, 83, 80, 03, 00

mientrung-28-09

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 79 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 77 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 97

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5, 0 với 98 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59, 09

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 47 với 1 lần xuất hiện

 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 96 với 17 lần xuất hiện

 • 96 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Định

 • 38 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 95 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 03 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 63 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 29 đã không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 44 đã 19 kỳ không xuất hiện
 • 14 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 47 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 23

Dự đoán XSBDI ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Trị

Dự đoán xổ số Quảng Trị ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 8 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 88

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 7 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2, 7 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32, 37, 72, 77

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Trị ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 75 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 78 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 98

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 103 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 98 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 90, 92 với 3 lần xuất hiện

 • 90 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 92 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 66 với 17 lần xuất hiện

 • 66 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Trị

 • 56 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 35 đã không xuất hiện trong 24 kỳ gần đây
 • 45 không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 98 không xuất hiện trong 27 kỳ gần đây
 • 38 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 14 không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Trị ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 2, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4, 6 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14, 16, 24, 26, 64, 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 8 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 87

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of