Dự đoán xổ số miền trung ngày 31-08-2023 – Dự đoán KQXS miền trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,…

mientrung-31-08

Dự đoán kết quả xổ số miền trung ngày 31-08-2023 – Soi cầu miền trung

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 0 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 63 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 72 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 29

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 108 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 101 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 30

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 25 với 3 lần xuất hiện

 • 25 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 45 với 18 lần xuất hiện

 • 45 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Bình

 • 62 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 74 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 44 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 21 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 05 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 69 đã 21 kỳ không xuất hiện
 • 28 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38

mientrung-31-08

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Trị

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Trị ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 9 với 76 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 80 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 98

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 110 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 100 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 67

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 90 với 2 lần xuất hiện

 • 90 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 66 với 18 lần xuất hiện

 • 66 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Trị

 • 86 đã 21 kỳ không xuất hiện
 • 90 đã không xuất hiện trong 38 kỳ gần đây
 • 14 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 45 đã không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 35 không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 98 đã không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Trị ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 8 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8, 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 10, 88, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 7 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2, 6, 7 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32, 36, 37, 72, 76, 77

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Trị ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7, 8 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 11 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 77, 87

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 6, 7 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14, 64, 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 23

Dự đoán KQXS Bình Định ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 54

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 83 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 78 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 94

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 102 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 105 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 39

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 47 với 3 lần xuất hiện

 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 96 với 18 lần xuất hiện

 • 96 với 5 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Định

 • 41 không xuất hiện trong 27 kỳ gần đây
 • 14 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 44 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 46 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 63 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 38 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 29 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 97 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 47 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of