Dự đoán XSMN ngày 02-09-2023 – Dự đoán xổ số miền nam: TP.HCM, Hậu Giang, Long An, Bình Phước,…

miennam-02-09

Soi cầu xổ số miền nam ngày 02-09-2023 – Soi cầu miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS TP.HCM ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 73 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 74 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 82

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 9 với 101 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 95

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 48 với 3 lần xuất hiện

 • 48 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 95, 26 với 17 lần xuất hiện

 • 26 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 95 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan TP.HCM

 • 55 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 98 đã 28 kỳ không xuất hiện
 • 43 xuất hiện gần nhất cách đây 22 kỳ
 • 23 đã 22 kỳ không xuất hiện
 • 49 đã 23 kỳ không xuất hiện
 • 39 không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây

Dự đoán KQXS TP.HCM ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 4, 7 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5, 7, 9 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 37, 39, 45, 47, 49, 75, 77, 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9 với 11 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 98

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 81

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 0 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 64

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 03

Dự đoán XSHG ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 47, 40

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1, 2, 5, 6, 7 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 23, 53, 63, 73

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3, 7 với 78 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 81 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32, 72

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 103 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 102 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 72, 36 với 3 lần xuất hiện

 • 72 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 36 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 75 với 18 lần xuất hiện

 • 75 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hậu Giang

 • 37 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 72 xuất hiện gần nhất cách đây 24 kỳ
 • 32 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 58 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 86 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 83 đã 16 kỳ không xuất hiện

miennam-02-09

Dự đoán kết quả xổ số Long An

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 3, 6 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12, 32, 62

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 11 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24, 20

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 70 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 76 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 105 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 100 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 53

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 92 với 2 lần xuất hiện

 • 92 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 04, 56 với 16 lần xuất hiện

 • 04 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 56 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Long An

 • 64 đã 30 kỳ không xuất hiện
 • 97 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 41 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 79 đã không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 35 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây

Dự đoán XSLA ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 5 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2, 9 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12, 19, 52, 59

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 76

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 7, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14, 17, 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Phước ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 80 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 71 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 103 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 24, 74 với 3 lần xuất hiện

 • 24 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 74 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 79 với 18 lần xuất hiện

 • 79 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Phước

 • 99 không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 21 đã 25 kỳ không xuất hiện
 • 31 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 40 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 24 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 44 đã không xuất hiện trong 24 kỳ gần đây
 • 65 đã 16 kỳ không xuất hiện

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2, 5, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24, 26, 54, 56, 64, 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of