Soi cầu MB ngày 06-05-2023 – Soi cầu xổ số miền bắc

namdinh-06-05

Soi cầu MB ngày 06-05-2023 – Dự đoán xổ số miền bắc

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán KQXS miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 35 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 32 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 87

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 45 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 48 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 57, 33, 43 với 0 lần xuất hiện

 • 33 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 57 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 96 với 10 lần xuất hiện

 • 96 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 5 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 16 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 17 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 75

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 243 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 241 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 27

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 289 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 301 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 51, 28 với 17 lần xuất hiện

 • 28 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 51 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 34 với 39 lần xuất hiện

 • 34 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 51 xuất hiện gần nhất cách đây 11 kỳ
 • 09 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 33 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 04 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 17 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 75 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 25 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 15 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ

namdinh-06-05

Riêng kết quả xổ số Nam Định

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Nam Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 231 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 244 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 314 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 292 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 56 với 15 lần xuất hiện

 • 56 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 44 với 41 lần xuất hiện

 • 44 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Nam Định

 • 25 đã 11 kỳ không xuất hiện
 • 95 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 47 đã 10 kỳ không xuất hiện
 • 87 đã 24 kỳ không xuất hiện
 • 94 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 13 xuất hiện gần nhất cách đây 11 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Nam Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 8 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 40, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9 với 14 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 22 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 94

Dự đoán kết quả xổ số Nam Định ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 30 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 29 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 46

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 57 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8 với 50 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 79 với 0 lần xuất hiện

 • 79 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 38, 04, 32, 31 với 8 lần xuất hiện

 • 32 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 31 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 04 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 38 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of