Soi cầu miền bắc ngày 19-10-2023 – Dự đoán KQXS miền bắc

hanoi-19-10

Dự đoán xổ số MB ngày 19-10-2023 – Dự đoán kết quả xổ số miền bắc

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 253 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 247 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 41

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 288 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2 với 295 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 58 với 16 lần xuất hiện

 • 58 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 80 với 39 lần xuất hiện

 • 80 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 14 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 69 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 05 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 36 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 62 đã 10 kỳ không xuất hiện
 • 41 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 18 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 70 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 63 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 23 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 94

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4, 7 với 13 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8, 9, 0 với 12 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 48, 49, 40, 78, 79, 70

Dự đoán kết quả xổ số miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 30 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 32 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 06

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 52 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 49 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 69

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 02 với 0 lần xuất hiện

 • 02 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 22, 68, 79 với 9 lần xuất hiện

 • 22 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 79 với 5 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 68 với 5 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

hanoi-19-10

Riêng kết quả xổ số Hà Nội

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán XSHN ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 30 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 9 với 37 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 03, 09

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 53 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 với 47 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61

Giải bảy xuất hiện ít nhất là với 1 lần xuất hiện

 • 04 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 24 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 94 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 02 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 45 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 11 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 06 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 90 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 37 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 33 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 63, 25, 65 với 9 lần xuất hiện

 • 63 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 65 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 25 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hà Nội ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 4 với 253 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 5 với 256 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25, 45

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 289 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 304 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 45 với 15 lần xuất hiện

 • 45 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 34 với 44 lần xuất hiện

 • 34 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hà Nội

 • 34 đã không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 67 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 26 đã 8 kỳ không xuất hiện
 • 38 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 18 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 08 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 95 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 52 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 42 không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 49 đã 11 kỳ không xuất hiện

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hà Nội ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 2, 4 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8, 9 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 28, 29, 48, 49

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 13 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2, 4, 5 với 12 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 72, 74, 75

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of