Soi cầu miền bắc ngày 24-04-2023 – Dự đoán XSMB

hanoi-24-04

Dự đoán xổ số miền bắc ngày 24-04-2023 – Dự đoán kết quả xổ số miền bắc

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 33 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 31 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 11

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 48 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 46 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 04

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 43, 14, 33 với 0 lần xuất hiện

 • 33 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 14 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 23, 96, 44, 35 với 10 lần xuất hiện

 • 35 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 44 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 23 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 96 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 234 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 240 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 27

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 298 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 308 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 76, 28 với 16 lần xuất hiện

 • 28 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 76 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 34 với 43 lần xuất hiện

 • 34 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 73 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 98 đã 10 kỳ không xuất hiện
 • 64 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 54 đã 11 kỳ không xuất hiện
 • 66 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 09 đã không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 45 đã 12 kỳ không xuất hiện

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 00

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 17 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4, 5 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 64, 65

hanoi-24-04

Riêng kết quả xổ số Hà Nội

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán XSHN ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 34 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 30 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 78

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 52 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 49 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 90

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 11 với 0 lần xuất hiện

 • 11 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 91, 10, 95, 70 với 9 lần xuất hiện

 • 70 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 10 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 95 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 91 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hà Nội ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 26

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 5, 6 với 13 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 4, 9 với 12 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 14, 19, 53, 54, 59, 63, 64, 69

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hà Nội ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 242 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 247 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 83

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 302 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 296 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 30

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 80, 81 với 16 lần xuất hiện

 • 81 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 80 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 16 với 44 lần xuất hiện

 • 16 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hà Nội

 • 02 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 62 xuất hiện gần nhất cách đây 18 kỳ
 • 27 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 15 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 26 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 73 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 24 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of