Soi cầu miền bắc ngày 26-02-2024 – Dự đoán KQXS miền bắc

hanoi-26-02

Dự đoán kết quả xổ số miền bắc ngày 26-02-2024 – Soi cầu MB

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 92

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 15 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 6, 0 với 12 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71, 76, 70

Dự đoán XSMB ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 28 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6, 0 với 31 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36, 30

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 54 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 51 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 63

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 80, 46, 47 với 0 lần xuất hiện

 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 46 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 80 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 44 với 10 lần xuất hiện

 • 44 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 245 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8, 0 với 256 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 08, 00

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 309 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 với 292 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 11

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 22 với 15 lần xuất hiện

 • 22 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 90, 18, 32, 36 với 37 lần xuất hiện

 • 90 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 32 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 36 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 18 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 74 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 71 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 86 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 63 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 23 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 27 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 17 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ

hanoi-26-02

Riêng kết quả xổ số Hà Nội

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán KQXS Hà Nội ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 27 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9, 0 với 33 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09, 00

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 57 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 với 50 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 02, 26, 32, 04, 75, 45, 90 với 1 lần xuất hiện

 • 45 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 75 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 90 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 26 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 04 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 32 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 02 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 66, 63, 21 với 8 lần xuất hiện

 • 63 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 66 với 5 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 21 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hà Nội ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7, 9 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 57, 59

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 8 với 15 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 85

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hà Nội ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 254 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 243 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 90

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 287 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 303 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 33, 24 với 18 lần xuất hiện

 • 33 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 24 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 84 với 39 lần xuất hiện

 • 84 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hà Nội

 • 96 không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 05 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 55 đã 10 kỳ không xuất hiện
 • 68 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 98 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ
 • 00 đã không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 30 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 94 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of