Soi cầu miền nam ngày 20-09-2023 – Soi cầu xổ số miền nam: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai,…

miennam-20-09

Dự đoán kết quả xổ số miền nam ngày 20-09-2023 – Soi cầu MN

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Sóc Trăng ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4, 9 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 45, 95

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Sóc Trăng ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 81 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 75 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 11

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 102 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2, 3 với 108 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 22, 23

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 71 với 3 lần xuất hiện

 • 71 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 23 với 17 lần xuất hiện

 • 23 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Sóc Trăng

 • 91 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 17 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 77 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 90 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 73 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 82 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 42 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 05 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 76 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 56 đã 14 kỳ không xuất hiện

Dự đoán XSST ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 8 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2, 6, 9 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 82, 86, 89

miennam-20-09

Dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ

Dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 34

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 99

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Cần Thơ ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 79 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 74 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 34

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 98 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3, 6, 8 với 103 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 83, 86, 88

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 04, 39, 14 với 3 lần xuất hiện

 • 04 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 14 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 39 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 43 với 20 lần xuất hiện

 • 43 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Cần Thơ

 • 17 xuất hiện gần nhất cách đây 23 kỳ
 • 87 đã 21 kỳ không xuất hiện
 • 41 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 14 đã không xuất hiện trong 27 kỳ gần đây
 • 89 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 09 đã không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 70 đã 21 kỳ không xuất hiện

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Cần Thơ ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 20

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 69

Dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Đồng Nai ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 0 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 20

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 8 với 12 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 85

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Đồng Nai ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 70 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 3 với 80 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 93

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 103 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 100 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 15

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 23 với 4 lần xuất hiện

 • 23 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 64 với 15 lần xuất hiện

 • 64 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Đồng Nai

 • 89 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 57 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 52 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 76 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 78 không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 91 xuất hiện gần nhất cách đây 20 kỳ

Dự đoán xổ số Đồng Nai ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 6, 8 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 19, 10, 69, 60, 89, 80

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of