Soi cầu miền nam ngày 21-04-2023 – Dự đoán xổ số miền nam: Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long,…

miennam-21-04

Dự đoán kết quả xổ số miền nam ngày 21-04-2023 – Dự đoán KQXS miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Trà Vinh

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Trà Vinh ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 75 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 78 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 29

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 103 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7, 8 với 100 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 67, 68

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 07, 99 với 2 lần xuất hiện

 • 07 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 99 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 53 với 19 lần xuất hiện

 • 53 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Trà Vinh

 • 71 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 92 không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 99 đã 19 kỳ không xuất hiện
 • 64 đã 20 kỳ không xuất hiện
 • 07 không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 20 đã 13 kỳ không xuất hiện

Dự đoán xổ số Trà Vinh ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 6, 7 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2, 6, 7, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62, 66, 67, 60, 72, 76, 77, 70

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Trà Vinh ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 9 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74, 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 50

miennam-21-04

Dự đoán kết quả xổ số Bình Dương

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Dương ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 79 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 79 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 8 với 105 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 105 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 89

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 28 với 3 lần xuất hiện

 • 28 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 83, 93 với 16 lần xuất hiện

 • 93 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 83 với 5 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Dương

 • 40 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 61 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 11 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 64 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 95 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây

Dự đoán KQXS Bình Dương ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1, 2, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61, 62, 60

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 33

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Dương ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 7 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 8 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44, 48, 74, 78

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5, 9 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59, 99

Dự đoán kết quả xổ số Vĩnh Long

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Vĩnh Long ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 72 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 79 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 30

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 107 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 105 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 04

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 80 với 3 lần xuất hiện

 • 80 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 96 với 19 lần xuất hiện

 • 96 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Vĩnh Long

 • 59 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 95 xuất hiện gần nhất cách đây 18 kỳ
 • 80 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 38 đã 22 kỳ không xuất hiện
 • 82 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ

Dự đoán XSVL ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 54

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 12 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 11 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 29

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Vĩnh Long ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 8 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1, 4, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 41, 44, 40, 81, 84, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 6, 7 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6, 7 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 16, 17, 66, 67, 76, 77

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of