Soi cầu miền nam ngày 22-04-2023 – Dự đoán kết quả xổ số miền nam: Long An, Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước,…

miennam-22-04

Dự đoán xổ số miền nam ngày 22-04-2023 – Dự đoán KQXS miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Long An

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Long An ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 4 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37, 47

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5, 6 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25, 26

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 0 với 83 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 72 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 08

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 102 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 92 với 2 lần xuất hiện

 • 92 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 71 với 17 lần xuất hiện

 • 71 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Long An

 • 17 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 54 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 52 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 92 đã 14 kỳ không xuất hiện
 • 49 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 46 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 90 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ

Dự đoán XSLA ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 5, 9 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 82, 85, 89

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 75 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 81 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 101 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 104 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 95

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 18 với 2 lần xuất hiện

 • 18 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 94 với 20 lần xuất hiện

 • 94 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hậu Giang

 • 79 đã 21 kỳ không xuất hiện
 • 18 đã không xuất hiện trong 24 kỳ gần đây
 • 73 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 35 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 36 đã không xuất hiện trong 26 kỳ gần đây

Dự đoán xổ số Hậu Giang ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 50

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 6, 7 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1, 4, 7, 9 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61, 64, 67, 69, 71, 74, 77, 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9, 0 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 90, 00

miennam-22-04

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4, 5, 8, 0 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24, 25, 28, 20

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4, 5 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 43, 53

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS TP.HCM ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 8 với 82 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 74 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12, 82

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 97 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 62, 48, 77 với 3 lần xuất hiện

 • 77 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 48 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 62 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 65 với 19 lần xuất hiện

 • 65 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan TP.HCM

 • 02 đã không xuất hiện trong 26 kỳ gần đây
 • 62 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 37 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 77 đã không xuất hiện trong 24 kỳ gần đây
 • 97 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 80 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 70 đã 22 kỳ không xuất hiện
 • 71 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59, 50

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 45

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 0 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 17, 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 5 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 53, 55

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9, 0 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 11 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 95, 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 77 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 64 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 46

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 9, 0 với 98 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8, 9, 0 với 105 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 19, 10, 98, 99, 90, 08, 09, 00

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 71, 37, 74 với 3 lần xuất hiện

 • 37 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 71 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 74 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 77 với 17 lần xuất hiện

 • 77 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Phước

 • 39 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 73 xuất hiện gần nhất cách đây 21 kỳ
 • 96 đã 23 kỳ không xuất hiện
 • 91 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 71 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of