Soi cầu miền nam ngày 26-08-2023 – Dự đoán KQXS miền nam: Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM,…

miennam-26-08

Dự đoán XSMN ngày 26-08-2023 – Dự đoán xổ số miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Long An

Dự đoán kết quả xổ số Long An ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 5 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2, 9 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12, 19, 52, 59

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1, 6 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71, 76

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 3 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12, 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 20

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Long An ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 71 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 78 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 103 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 98 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 92 với 2 lần xuất hiện

 • 92 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 04, 56 với 16 lần xuất hiện

 • 04 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 56 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Long An

 • 41 không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 97 xuất hiện gần nhất cách đây 21 kỳ
 • 79 xuất hiện gần nhất cách đây 22 kỳ
 • 64 đã không xuất hiện trong 29 kỳ gần đây
 • 35 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 05

Dự đoán XSBP ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 54, 56

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Phước ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 81 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 72 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 99 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 104 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 24, 74 với 3 lần xuất hiện

 • 74 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 24 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 79 với 17 lần xuất hiện

 • 79 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Phước

 • 21 đã 24 kỳ không xuất hiện
 • 87 đã 17 kỳ không xuất hiện
 • 76 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 44 xuất hiện gần nhất cách đây 23 kỳ
 • 99 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 40 xuất hiện gần nhất cách đây 18 kỳ
 • 00 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ

miennam-26-08

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 47, 40, 07, 00

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1, 2, 5, 6, 7 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 23, 53, 63, 73

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 76 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 80 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 103 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 102 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 12, 36 với 3 lần xuất hiện

 • 36 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 12 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 75 với 18 lần xuất hiện

 • 75 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hậu Giang

 • 07 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 37 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 86 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 58 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 12 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 72 không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 83 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hậu Giang ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 0 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2, 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62, 64

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 03

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS TP.HCM ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 72 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 71 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 82

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 106 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 95

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 48 với 3 lần xuất hiện

 • 48 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 95 với 19 lần xuất hiện

 • 95 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan TP.HCM

 • 39 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 49 không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 28 đã 27 kỳ không xuất hiện
 • 98 không xuất hiện trong 26 kỳ gần đây
 • 23 không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 43 xuất hiện gần nhất cách đây 20 kỳ

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 98

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 81

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of