Soi cầu MN ngày 09-09-2023 – Dự đoán XSMN: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM,…

miennam-09-09

Soi cầu XSMN ngày 09-09-2023 – Soi cầu miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước

Dự đoán KQXS Bình Phước ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 64, 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 80 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 74 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5, 0 với 100 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 105 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59, 09

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 24, 74 với 3 lần xuất hiện

 • 74 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 24 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 79 với 18 lần xuất hiện

 • 79 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Phước

 • 21 xuất hiện gần nhất cách đây 26 kỳ
 • 31 không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 24 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 44 không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 65 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 40 không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 99 đã không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 17

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

miennam-09-09

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán xổ số Hậu Giang ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 47, 40

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1, 2, 5, 6, 9 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 23, 53, 63, 93

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hậu Giang ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 0 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 64

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 03

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 76 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 82 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 104 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 104 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 36 với 3 lần xuất hiện

 • 36 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 75 với 18 lần xuất hiện

 • 75 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hậu Giang

 • 58 đã 18 kỳ không xuất hiện
 • 37 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 86 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 83 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 32 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 82 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Long An

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 11 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 4, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 23, 24, 20

Dự đoán kết quả xổ số Long An ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 5 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 9 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12, 19, 52, 59

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 76

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Long An ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 71 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 76 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 106 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 101 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 53

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 92 với 2 lần xuất hiện

 • 92 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 04, 56 với 17 lần xuất hiện

 • 04 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 56 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Long An

 • 64 đã 31 kỳ không xuất hiện
 • 41 đã không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 79 xuất hiện gần nhất cách đây 24 kỳ
 • 35 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 97 xuất hiện gần nhất cách đây 23 kỳ

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 81

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 73 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 3 với 73 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 83

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 9 với 101 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 105 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 95

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 48 với 2 lần xuất hiện

 • 48 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 95, 26 với 17 lần xuất hiện

 • 95 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 26 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan TP.HCM

 • 48 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 98 đã 30 kỳ không xuất hiện
 • 34 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 44 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 80 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 43 không xuất hiện trong 24 kỳ gần đây
 • 23 đã 24 kỳ không xuất hiện

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 7 với 3 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7, 9 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 47, 49, 77, 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 11 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 90

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of