Soi cầu MN ngày 19-01-2024 – Dự đoán kết quả xổ số miền nam: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,…

miennam-19-01

Soi cầu miền nam ngày 19-01-2024 – Dự đoán XSMN

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Trà Vinh

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Trà Vinh ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 157 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 156 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 29

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 205 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 208 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 58

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 07 với 7 lần xuất hiện

 • 07 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 53 với 28 lần xuất hiện

 • 53 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Trà Vinh

 • 24 đã 17 kỳ không xuất hiện
 • 23 xuất hiện gần nhất cách đây 18 kỳ
 • 96 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 97 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 27 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 07 đã không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 71 không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây
 • 49 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Trà Vinh ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 19 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3, 6, 0 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 53, 56, 50

Dự đoán XSTV ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 26

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 16 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 16 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 08

miennam-19-01

Dự đoán kết quả xổ số Vĩnh Long

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Vĩnh Long ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 4 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 40

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 15 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 67

Dự đoán XSVL ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 5 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5, 7 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55, 57

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 18 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 26

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Vĩnh Long ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 161 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 155 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 85

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 208 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6 với 198 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 66

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 20 với 9 lần xuất hiện

 • 20 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 96 với 33 lần xuất hiện

 • 96 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Vĩnh Long

 • 57 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 22 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 45 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 75 không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 63 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 19 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 79 không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 78 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Bình Dương

Dự đoán KQXS Bình Dương ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 5 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 99

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 16 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1, 3, 4 với 12 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71, 73, 74

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Dương ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 160 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 159 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 04

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 200 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 205 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 73

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 02, 98, 04 với 11 lần xuất hiện

 • 98 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 02 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 04 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 08 với 29 lần xuất hiện

 • 08 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Dương

 • 99 đã không xuất hiện trong 33 kỳ gần đây
 • 65 xuất hiện gần nhất cách đây 28 kỳ
 • 04 đã 33 kỳ không xuất hiện
 • 44 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 84 đã 19 kỳ không xuất hiện
 • 61 xuất hiện gần nhất cách đây 24 kỳ
 • 98 không xuất hiện trong 28 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Dương ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 5 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 04, 05

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6, 9 với 14 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 60, 90

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of