Soi cầu MT ngày 20-04-2023 – Dự đoán XSMT: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,…

mientrung-20-04

Dự đoán kết quả xổ số miền trung ngày 20-04-2023 – Dự đoán xổ số miền trung

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65, 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 8 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 87

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 70 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 77 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 103 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 108 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 39

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 64, 47, 75, 76 với 3 lần xuất hiện

 • 75 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 76 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 64 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 89 với 17 lần xuất hiện

 • 89 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Định

 • 62 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 30 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 40 đã 19 kỳ không xuất hiện
 • 01 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 47 xuất hiện gần nhất cách đây 27 kỳ
 • 49 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 64 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 95 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 75 đã 15 kỳ không xuất hiện

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 51

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6, 7, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 16, 17, 10

mientrung-20-04

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Trị

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Trị ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 75 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 79 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 106 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 101 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 63

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 12 với 4 lần xuất hiện

 • 12 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 66 với 20 lần xuất hiện

 • 66 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Trị

 • 12 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 52 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 71 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 15 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 75 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 08 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 28 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 68 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 90 không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 70 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 09 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 26 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 97 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 27 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây

Dự đoán XSQT ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 0 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Trị ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 22

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 77

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình

Dự đoán xổ số Quảng Bình ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1, 2, 4, 6, 7 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 11, 12, 14, 16, 17

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 95

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 71 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 67 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 105 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 114 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 11, 79 với 3 lần xuất hiện

 • 11 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 79 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 02 với 19 lần xuất hiện

 • 02 với 6 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Bình

 • 27 đã 24 kỳ không xuất hiện
 • 77 xuất hiện gần nhất cách đây 23 kỳ
 • 29 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 98 đã 17 kỳ không xuất hiện
 • 38 không xuất hiện trong 26 kỳ gần đây

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of