Soi cầu xổ số miền bắc ngày 06-01-2024 – Dự đoán kết quả xổ số miền bắc

namdinh-06-01

Soi cầu xổ số miền bắc ngày 06-01-2024 – Dự đoán xổ số miền bắc

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 31 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 31 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 78

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 48 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 49 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 78, 75, 80 với 0 lần xuất hiện

 • 78 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 80 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 75 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 44 với 11 lần xuất hiện

 • 44 với 5 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 92

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2, 4, 7 với 13 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 20, 40, 70

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 254 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 239 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 287 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 296 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 43

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 34 với 15 lần xuất hiện

 • 34 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 44 với 42 lần xuất hiện

 • 44 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 29 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 99 đã 14 kỳ không xuất hiện
 • 81 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 91 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 33 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 90 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ
 • 57 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây

namdinh-06-01

Riêng kết quả xổ số Nam Định

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Nam Định ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 29 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 28 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 16

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2, 3 với 48 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 54 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24, 34

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 57 với 0 lần xuất hiện

 • 57 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 31, 38, 54, 04 với 8 lần xuất hiện

 • 04 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 54 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 31 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 38 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Nam Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 3 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 03

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 14 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 17 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 54

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Nam Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 236 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 248 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 06

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 292 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 287 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 34

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 56 với 13 lần xuất hiện

 • 56 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 24 với 41 lần xuất hiện

 • 24 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Nam Định

 • 11 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 74 đã không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 29 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 39 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 48 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 28 đã 8 kỳ không xuất hiện
 • 40 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 93 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 02 đã 10 kỳ không xuất hiện

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of