Soi cầu xổ số miền bắc ngày 10-09-2023 – Dự đoán XSMB

thaibinh-10-09

Dự đoán XS miền bắc ngày 10-09-2023 – Soi cầu miền bắc

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 253 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 249 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 289 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 298 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 41 với 16 lần xuất hiện

 • 41 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 08 với 41 lần xuất hiện

 • 08 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 70 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 45 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 02 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 71 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 41 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 31 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 66 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ
 • 47 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 37 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 27 không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 68 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 18 không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây

thaibinh-10-09

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24, 04

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 6 với 13 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 61

Dự đoán XSMB ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 33 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 32 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 53 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2, 8 với 46 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62, 68

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 77 với 0 lần xuất hiện

 • 77 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 36 với 10 lần xuất hiện

 • 36 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Riêng kết quả xổ số Thái Bình

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán xổ số Thái Bình ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 32 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 35 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 47 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 46 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 68, 81, 30, 27, 22, 32 với 1 lần xuất hiện

 • 27 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 22 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 32 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 30 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 68 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 81 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 01, 57, 23, 96 với 9 lần xuất hiện

 • 57 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 96 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 23 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 01 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Thái Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 16 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 45

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Thái Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 239 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 249 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 87

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 303 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 298 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 43

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 59 với 15 lần xuất hiện

 • 59 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 42, 13 với 40 lần xuất hiện

 • 13 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 42 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Thái Bình

 • 78 không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 91 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 06 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 66 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 76 đã 8 kỳ không xuất hiện
 • 02 đã không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 24 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 40 xuất hiện gần nhất cách đây 7 kỳ
 • 67 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 17 xuất hiện gần nhất cách đây 7 kỳ
 • 73 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 59 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 19 đã không xuất hiện trong 7 kỳ gần đây

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of