Soi cầu xổ số miền bắc ngày 13-08-2023 – Dự đoán KQXS miền bắc

thaibinh-13-08

Dự đoán kết quả xổ số MB ngày 13-08-2023 – Dự đoán XSMB

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 3 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 23

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 6 với 15 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 61

Dự đoán kết quả xổ số miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 31 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 5 với 34 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 15

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 56 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6, 7 với 43 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 66, 67

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 77, 35 với 0 lần xuất hiện

 • 35 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 77 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 87 với 9 lần xuất hiện

 • 87 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 239 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 240 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 15

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 299 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2 với 303 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 11 với 15 lần xuất hiện

 • 11 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 67 với 41 lần xuất hiện

 • 67 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 90 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 05 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 85 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 81 không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 11 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 39 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 49 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 69 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 98 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 68 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ

thaibinh-13-08

Riêng kết quả xổ số Thái Bình

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Thái Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 16 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 45

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Thái Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 238 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7, 9 với 253 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37, 39

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 297 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 302 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 43

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 30, 59 với 15 lần xuất hiện

 • 30 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 59 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 42, 13 với 41 lần xuất hiện

 • 13 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 42 với 5 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Thái Bình

 • 00 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 90 xuất hiện gần nhất cách đây 9 kỳ
 • 82 không xuất hiện trong 9 kỳ gần đây
 • 59 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 97 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 98 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 74 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 85 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 05 xuất hiện gần nhất cách đây 11 kỳ
 • 36 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ

Dự đoán kết quả xổ số Thái Bình ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 32 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 33 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 48 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 0 với 46 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 53, 50

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 30, 68, 22, 81, 29 với 1 lần xuất hiện

 • 29 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 30 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 68 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 22 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 81 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 23, 96, 57 với 9 lần xuất hiện

 • 96 với 5 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 23 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 57 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of