Soi cầu XSMB ngày 15-04-2023 – Dự đoán xổ số miền bắc

namdinh-15-04-2023

Dự đoán xổ số miền bắc ngày 15-04-2023 – Soi cầu XSMB

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 228 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1 với 236 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 21

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 300 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 310 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 76 với 14 lần xuất hiện

 • 76 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 34 với 43 lần xuất hiện

 • 34 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 5 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 6 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02, 06

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 17 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65

Dự đoán xổ số miền bắc ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 35 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 34 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 17

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 44 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 46 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 75

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 33, 99, 43 với 0 lần xuất hiện

 • 33 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 43 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 99 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 96 với 11 lần xuất hiện

 • 96 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

namdinh-15-04-2023

Riêng kết quả xổ số Nam Định

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Nam Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 8 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 40, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9 với 15 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 21 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 94

Dự đoán KQXS Nam Định ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 31 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 29 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 47

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 56 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 8 với 50 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 38

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 79 với 0 lần xuất hiện

 • 79 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 32, 38, 04, 55 với 8 lần xuất hiện

 • 32 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 04 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 55 với 2 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 38 với 4 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Nam Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 231 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 243 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 318 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 290 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 52 với 15 lần xuất hiện

 • 52 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 44 với 41 lần xuất hiện

 • 44 với 3 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of