Soi cầu XSMB ngày 27-01-2024 – Dự đoán KQXS miền bắc

namdinh-27-01

Soi cầu miền bắc ngày 27-01-2024 – Dự đoán XSMB

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 243 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 243 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 50

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 312 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 300 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 50 với 15 lần xuất hiện

 • 50 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 36 với 42 lần xuất hiện

 • 36 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 83 đã 14 kỳ không xuất hiện
 • 05 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 85 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 62 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 72 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 40 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 54 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 9, 0 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2, 3 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 92, 93, 02, 03

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1, 8 với 13 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 88

Dự đoán XSMB ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 29 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 30 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1 với 47 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 54 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 47, 80 với 0 lần xuất hiện

 • 80 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 44 với 10 lần xuất hiện

 • 44 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

namdinh-27-01

Riêng kết quả xổ số Nam Định

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán KQXS Nam Định ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 30 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 27 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 16

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 47 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 52 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 34

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 37, 57 với 0 lần xuất hiện

 • 57 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 37 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 04, 31, 38 với 8 lần xuất hiện

 • 31 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 04 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 38 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Nam Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 237 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 252 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 06

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 297 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 288 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 34

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 56 với 13 lần xuất hiện

 • 56 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 24 với 40 lần xuất hiện

 • 24 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Nam Định

 • 46 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 66 đã 10 kỳ không xuất hiện
 • 84 đã 9 kỳ không xuất hiện
 • 48 đã 14 kỳ không xuất hiện
 • 18 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 02 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 73 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 60 xuất hiện gần nhất cách đây 8 kỳ
 • 50 đã không xuất hiện trong 8 kỳ gần đây
 • 40 đã 13 kỳ không xuất hiện

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Nam Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 03

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 14 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 18 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 54

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of