Soi cầu XSMN ngày 06-01-2024 – Soi cầu MN: Long An, TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang,…

miennam-06-01

Dự đoán xổ số miền nam ngày 06-01-2024 – Dự đoán XSMN

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Long An

Dự đoán KQXS Long An ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 5 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 42, 52

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 17 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 157 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 148 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 48

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 191 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 192 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 51

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 46 với 8 lần xuất hiện

 • 46 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 72 với 29 lần xuất hiện

 • 72 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Long An

 • 93 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 94 xuất hiện gần nhất cách đây 22 kỳ
 • 84 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 95 đã 25 kỳ không xuất hiện
 • 46 đã 23 kỳ không xuất hiện
 • 36 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 5 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 67

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 16 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS TP.HCM ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 160 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 163 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 72

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 211 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 202 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 11 với 8 lần xuất hiện

 • 11 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 95 với 27 lần xuất hiện

 • 95 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan TP.HCM

 • 55 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 75 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 21 xuất hiện gần nhất cách đây 21 kỳ
 • 81 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 29 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 92 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 74 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 46 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 6 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 15 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 17 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37

Dự đoán KQXS TP.HCM ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 16

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 20 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

miennam-06-01

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 16, 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 14 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

Dự đoán KQXS Bình Phước ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 5 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 15 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 17 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 15

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Phước ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 160 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 135 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 198 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 197 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 21 với 7 lần xuất hiện

 • 21 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 89 với 27 lần xuất hiện

 • 89 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Phước

 • 58 đã 19 kỳ không xuất hiện
 • 80 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 99 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 84 đã không xuất hiện trong 32 kỳ gần đây
 • 61 không xuất hiện trong 21 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 64

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 4 với 16 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 16 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 43

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hậu Giang ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 160 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 163 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 204 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 196 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 18 với 9 lần xuất hiện

 • 18 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 94 với 30 lần xuất hiện

 • 94 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hậu Giang

 • 22 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 77 đã không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 63 không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 03 đã 18 kỳ không xuất hiện
 • 04 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 91 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây

Dự đoán xổ số Hậu Giang ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 4 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 30, 40

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2, 5, 6 với 13 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 23, 53, 63

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of